εὐαγγελίζω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
εὐαγγελίζω
Greek transliteration: 
euangelizō
Simplified transliteration: 
euangelizo
Principal Parts: 
(εὐηγγέλιζον), -, εὐηγγέλισα, -, εὐηγγέλισμαι, εὐηγγελίσθην
Numbers
Strong's number: 
2097
GK Number: 
2294
Statistics
Frequency in New Testament: 
54
Morphology of Biblical Greek Tag: 
v-2a(1)
Gloss: 

to preach (bring) the good news (gospel

Definition: 

to preach, (bring) the good news (gospel), often with a focus on the content of the message which is brought. In the NT it always refers to the death, burial, resurrection, and witness about Jesus Christ, including its implications for humankind's relationship to God

To address with good tidings, Rev. 10:7; 14:6; but elsewhere to proclaim as good tidings, to announce good tidings of, Lk. 1:19; to address with good tidings, Acts 13:32; 14:15; to address with the Gospel teaching, evangelize, Acts 16:10; Gal. 1:9; absol. to announce the good tidings of the Gospel, Lk. 4:18; 9:6; pass. to be announced as good tidings, Lk. 16:16; to be addressed with good tidings, Mt. 11:5; Lk. 7:22; Heb. 4:2

Greek-English Concordance for

Matthew 11:5 the blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, the dead are raised and the poor are being told (euangelizontai | εὐαγγελίζονται | pres pass ind 3 pl) the good news.
Luke 1:19 And the angel answered, him, “I am Gabriel, who stands in the presence of God, and I was sent to speak to you, and to tell (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) you the (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) good (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) news (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) of (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) these things.
Luke 2:10 But the angel said to them, “Do not be afraid; for behold, I announce (euangelizomai | εὐαγγελίζομαι | pres mid ind 1 sg) to you good (euangelizomai | εὐαγγελίζομαι | pres mid ind 1 sg) news (euangelizomai | εὐαγγελίζομαι | pres mid ind 1 sg) of a great joy which will be for all the people,
Luke 3:18 And with many other words he (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) exhorted the people, and evangelized (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) them.
Luke 4:18 “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to send the oppressed away in liberty,
Luke 4:43 but he said to them, “I must preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) the (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) good (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) news (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) of the kingdom of God in the other towns as well; because for this purpose I was sent.”
Luke 7:22 Then he answered, them, “Go and tell John what you have seen and heard: the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought (euangelizontai | εὐαγγελίζονται | pres pass ind 3 pl) to them.
Luke 8:1 It happened that soon afterward Jesus began to travel around from one town and village to another, proclaiming and bringing (euangelizomenos | εὐαγγελιζόμενος | pres mid ptcp nom sg masc) the good news of the kingdom of God. The twelve disciples were with him,
Luke 9:6 So they set out and traveled throughout the villages, preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) the good news and healing everywhere.
Luke 16:16 “The Law and the Prophets were until John; since then the good (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres pass ind 3 sg) news (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres pass ind 3 sg) of the kingdom of God is preached (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres pass ind 3 sg), and everyone takes vigorous steps to enter it.
Luke 20:1 One day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching (euangelizomenou | εὐαγγελιζομένου | pres mid ptcp gen sg masc) the gospel, the chief priests and the scribes, along with the elders, came up
Acts 5:42 And every day, both in the temple and at home, they did not stop teaching and preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) Jesus the Christ.
Acts 8:4 Now those who were scattered went from place to place preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) the word.
Acts 8:12 But when they believed Philip as he preached (euangelizomenō | εὐαγγελιζομένῳ | pres mid ptcp dat sg masc) about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
Acts 8:25 Now after solemnly testifying and speaking the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching (euēngelizonto | εὐηγγελίζοντο | imperf mid ind 3 pl) the (euēngelizonto | εὐηγγελίζοντο | imperf mid ind 3 pl) gospel (euēngelizonto | εὐηγγελίζοντο | imperf mid ind 3 pl) to (euēngelizonto | εὐηγγελίζοντο | imperf mid ind 3 pl) many villages of the Samaritans.
Acts 8:35 Then Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture he announced (euēngelisato | εὐηγγελίσατο | aor mid ind 3 sg) the good news to him, Jesus.
Acts 8:40 But Philip was found at Azotus; and as he traveled through the area he announced (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) the good news to all the towns, until he came to Caesarea.
Acts 10:36 As for the word that he sent to the sons of Israel, preaching (euangelizomenos | εὐαγγελιζόμενος | pres mid ptcp nom sg masc) good news of peace through Jesus Christ (he is Lord of all),
Acts 11:20 But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch began to speak also to the Hellenists, preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) the Lord Jesus.
Acts 13:32 And we are (euangelizometha | εὐαγγελιζόμεθα | pres mid ind 1 pl) telling (euangelizometha | εὐαγγελιζόμεθα | pres mid ind 1 pl) you the good news (euangelizometha | εὐαγγελιζόμεθα | pres mid ind 1 pl) regarding the promise that was made to the fathers,
Acts 14:7 and there they were preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) the good news.
Acts 14:15 saying, “Men, why are you doing these things? For we too are men subject to the same frailties as you, bringing (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) you good (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) news (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) to turn away from these vain things to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them,
Acts 14:21 After they had preached (euangelisamenoi | εὐαγγελισάμενοι | aor mid ptcp nom pl masc) the good news in that city and made many disciples, they returned to Lystra, then on to Iconium and to Antioch,
Acts 15:35 But Paul and Barnabas continued on in Antioch, teaching and preaching (euangelizomenoi | εὐαγγελιζόμενοι | pres mid ptcp nom pl masc) the word of the Lord, with many others also.
Acts 16:10 And when Paul had seen the vision, immediately we tried to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) the gospel to them.
Acts 17:18 Also some of the Epicurean and Stoic philosophers were conversing with him, and some were asking, “What does this babbler want to say?” Others said, “He seems to be a proclaimer of strange gods,” for he (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) was (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) announcing (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) the (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) good (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) news (euēngelizeto | εὐηγγελίζετο | imperf mid ind 3 sg) about Jesus and the resurrection.
Romans 1:15 So for my part I am eager to (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) the (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) gospel (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) to you also who are in Rome.
Romans 10:15 And how are they to proclaim the message unless they are sent? As it is written, “How timely are the feet of those who preach (euangelizomenōn | εὐαγγελιζομένων | pres mid ptcp gen pl masc) good news!”
Romans 15:20 And thus I have always made it my aim to preach (euangelizesthai | εὐαγγελίζεσθαι | pres mid inf ) the gospel, not where Christ was known, lest I should build on someone else’s foundation;
1 Corinthians 1:17 For Christ did not send me to baptize but to preach (euangelizesthai | εὐαγγελίζεσθαι | pres mid inf ) the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the cross of Christ be rendered ineffective.
1 Corinthians 9:16 If I preach (euangelizōmai | εὐαγγελίζωμαι | pres mid subj 1 sg) the gospel, I do not have a ground for boasting, for I am compelled to do so. Woe is me if I (euangelisōmai | εὐαγγελίσωμαι | aor mid subj 1 sg) do (euangelisōmai | εὐαγγελίσωμαι | aor mid subj 1 sg) not preach (euangelisōmai | εὐαγγελίσωμαι | aor mid subj 1 sg) the gospel!
1 Corinthians 9:18 What then is my reward? That when I preach (euangelizomenos | εὐαγγελιζόμενος | pres mid ptcp nom sg masc) I may present the gospel free of charge, and so not make full use of my right in the gospel.
1 Corinthians 15:1 Now I make known to you, brothers, the gospel that I preached (euēngelisamēn | εὐηγγελισάμην | aor mid ind 1 sg) to you, which also you received, in which also you stand,
1 Corinthians 15:2 through which also you are being saved, if you hold firmly to the message I preached (euēngelisamēn | εὐηγγελισάμην | aor mid ind 1 sg) to you — unless you have believed in vain.
2 Corinthians 10:16 so that we (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) may (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) the (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) gospel (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) in places beyond you, not boasting about the work already done in another person’s territory.
2 Corinthians 11:7 Or did I commit a sin in humbling myself so that you could be exalted, because I (euēngelisamēn | εὐηγγελισάμην | aor mid ind 1 sg) proclaimed (euēngelisamēn | εὐηγγελισάμην | aor mid ind 1 sg) the gospel of God to you without a charge?
Galatians 1:8 But even if we, or an angel from heaven, should preach (euangelizētai | εὐαγγελίζηται | pres mid subj 3 sg) a gospel at odds with the one we already preached (euēngelisametha | εὐηγγελισάμεθα | aor mid ind 1 pl) to you, let him be accursed.
Galatians 1:9 As we have said before, and now I say again: If anyone is (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres mid ind 3 sg) preaching (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres mid ind 3 sg) to you a gospel (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres mid ind 3 sg) at odds with the one you have already received, let him be accursed.
Galatians 1:11 I want you to know, brothers, that the gospel preached (euangelisthen | εὐαγγελισθέν | aor pass ptcp acc sg neut) by me is not of human origin.
Galatians 1:16 to reveal his Son in me so that I might preach (euangelizōmai | εὐαγγελίζωμαι | pres mid subj 1 sg) him among the Gentiles, I did not consult with flesh and blood,
Galatians 1:23 They only kept hearing, “The one who formerly persecuted us is (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres mid ind 3 sg) now preaching (euangelizetai | εὐαγγελίζεται | pres mid ind 3 sg) the faith he once tried to destroy.”
Galatians 4:13 You know that it was due to a physical infirmity that I preached the gospel (euēngelisamēn | εὐηγγελισάμην | aor mid ind 1 sg) to you at first;
Ephesians 2:17 And he (euēngelisato | εὐηγγελίσατο | aor mid ind 3 sg) came and preached (euēngelisato | εὐηγγελίσατο | aor mid ind 3 sg) the good news of peace to you who were far off and of peace to those who were near;
Ephesians 3:8 To me, the very least of all the saints, this grace was given: to (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) preach (euangelisasthai | εὐαγγελίσασθαι | aor mid inf ) to the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
1 Thessalonians 3:6 But just now Timothy has come to us from you, and has brought us the good news (euangelisamenou | εὐαγγελισαμένου | aor mid ptcp gen sg masc) of your faith and your love; and that you always think of us with affection and long to see us even as we long to see you.
Hebrews 4:2 For we also had good news proclaimed (euēngelismenoi | εὐηγγελισμένοι | perf pass ptcp nom pl masc) to us just as they did; but the word they heard did not benefit those who were not united with those who listened in faith
Hebrews 4:6 Therefore since it remains for some to enter it, and those who previously had the good news proclaimed (euangelisthentes | εὐαγγελισθέντες | aor pass ptcp nom pl masc) to them failed to enter because of disobedience,
1 Peter 1:12 To them it was revealed that not to themselves, but to you, they were ministering these things that now have been announced to you through those who preached (euangelisamenōn | εὐαγγελισαμένων | aor mid ptcp gen pl masc) to you by the Holy Spirit sent from heaven — things into which angels long to look.
1 Peter 1:25 but the word of the Lord endures forever.” And this is the word that was preached (euangelisthen | εὐαγγελισθέν | aor pass ptcp nom sg neut) to you.
1 Peter 4:6 It was for this very purpose that the gospel (euēngelisthē | εὐηγγελίσθη | aor pass ind 3 sg) was (euēngelisthē | εὐηγγελίσθη | aor pass ind 3 sg) preached (euēngelisthē | εὐηγγελίσθη | aor pass ind 3 sg) to the dead, so that though they were judged as men in the flesh, they might live as God in the Spirit.

Pages