συμβασιλεύω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
συμβασιλεύω
Greek transliteration: 
symbasileuō
Simplified transliteration: 
symbasileuo
Principal Parts: 
συμβασιλεύσω, -, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
4821
GK Number: 
5203
Statistics
Frequency in New Testament: 
2
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1a(6)
Gloss: 
to reign with, be king with
Definition: 
to reign with;, met. to enjoy honor with, 1 Cor. 4:8; 2 Tim. 2:12*

Greek-English Concordance for

1 Corinthians 4:8 Already you have all you want! Already you are rich! Without us you have begun to reign! And would that you did reign, so that we could (symbasileusōmen | συμβασιλεύσωμεν | aor act subj 1 pl) reign (symbasileusōmen | συμβασιλεύσωμεν | aor act subj 1 pl) with (symbasileusōmen | συμβασιλεύσωμεν | aor act subj 1 pl) you!
2 Timothy 2:12 If we endure, we (symbasileusomen | συμβασιλεύσομεν | fut act ind 1 pl) will (symbasileusomen | συμβασιλεύσομεν | fut act ind 1 pl) also reign together (symbasileusomen | συμβασιλεύσομεν | fut act ind 1 pl). If we will deny Christ, he will also deny us.