προβλέπω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
προβλέπω
Greek transliteration: 
problepō
Simplified transliteration: 
problepo
Principal Parts: 
(προέβλεπον), -, προέβλεψα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
4265
GK Number: 
4587
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1b(1)
Gloss: 
(mid.) to plan, select, provide
Definition: 
to foresee;, mid. to provide beforehand, Heb. 11:40*

Greek-English Concordance for

Hebrews 11:40 for God had (problepsamenou | προβλεψαμένου | aor mid ptcp gen sg masc) provided (problepsamenou | προβλεψαμένου | aor mid ptcp gen sg masc) something better with us in mind, so that they should not reach their goal apart from us.