διαπλέω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
διαπλέω
Greek transliteration: 
diapleō
Simplified transliteration: 
diapleo
Principal Parts: 
-, διέπλευσα, -, -, -
Numbers
Strong's number: 
1277
GK Number: 
1386
Statistics
Frequency in New Testament: 
1
Morphology of Biblical Greek Tag: 
cv-1a(7)
Gloss: 
to sail across, sail through
Definition: 
to sail through, or over, Acts 27:5*

Greek-English Concordance for

Acts 27:5 And when (diapleusantes | διαπλεύσαντες | aor act ptcp nom pl masc) we (diapleusantes | διαπλεύσαντες | aor act ptcp nom pl masc) had (diapleusantes | διαπλεύσαντες | aor act ptcp nom pl masc) sailed (diapleusantes | διαπλεύσαντες | aor act ptcp nom pl masc) across (diapleusantes | διαπλεύσαντες | aor act ptcp nom pl masc) the open sea along the coast of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra in Lycia.